YAK Z BLATOVA

www.anglicky-kokrspanel.cz

YAK Z BLATOVA - Informace

Yak - Anglický kokršpaněl

Pes Yak, anglický kokršpaněl - modrý bělouš, který je pokračovatelem rodu výborně vedených loveckých psů.

Otec     : Korund z Blatova - VZ 1C a champion ČR
Matka : Perena z Blatova


Yak z Blatova zdědil vynikající lovecké vlohy, které zužitkovávám v lovecké praxi, nejen v našem mysliveckém sdružení, ale hlavně v bažantnici, kde je velmi žádaný. Zde pracuje od začátku lovecké sezony až do jejího konce. Není schopný pouze na přinášení a dohledávku drobné zvěře, ale i perfektně provede dosled postřelené zvěře na barvě.


Výstavy : provedla jsem pouze jednu výstavu, kde byl výborný 1 – vítěz třídy. Další výstavy jsem zatím neabsolvovala, protože se věnuji hlavně myslivosti.


Zkoušky : ZV II. C, PZ I. C, BZ II. C, SVZP I. C.


Od 5.10.2007 je registrovaný jako chovný pes. Myslím, že je vhodný ke krytí pro ty, kteří mají zájem o to, aby plemeno loveckého anglického kokršpaněla pokračovalo v mysliveckém vedení.


K nahlédnutí přikládám následující kopie dokumentů:
         >>>  průkaz o původu psa <
         >>>  doklad o absolvovaných zkouškách <


Autor - Karlos (c) 2010 - XHTML 1.0 Valid - Jste  návštěvníkem.